• 1

  BƯỚC 1:
  Đăng ký thành viên Zinnier và đến nhận thẻ tại “Quầy phát hành thẻ Zinnier” ở một trong các cơ sở dịch vụ thuộc Zinnia Corp.

 • 3

  BƯỚC 3:
  Tích lũy tiêu dùng để nâng hạng thẻ hoặc mua thẻ để tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất.

 • 2

  BƯỚC 2:
  Đến trải nghiệm tại hệ thống dịch vụ Zinnia Corp và tận hưởng những ưu đãi của hạng Diamond Member cho lần sử dụng dịch vụ đầu tiên.

Left Menu Icon